RU HE
banner-image
07:00-8:45 קבלת ילדים משחקים חופשיים
8:45-9:00 התעמלות
09:00-9:15 ארוחת בוקר
09:15-9:45 חוגים
10:00-11:00 משחקים מחוץ לבניין
11:00 ארוחת צהר״ם לקבוצה צעירה
11:30 ארוחת צהר״ם לקבוצה מבוגרת
11:50 סיפור לפני שינ ה
12:00-15:00 שנת צהר״ם
15:00-15:30 השקמה, הלבשת ילדים
15:30-16:00 השקמה, הלבשת ילדים
16:00-16:30 חתיף אחר ה צהר״ם (ארוחה נוספת)
16:30-17:00

שיעורים התפתחותיים משחקים רגועים בהמתנה להורים