RU HE
banner-image

בריאות וביטחון:

אנחנו לא משאירים את הילדים ללא השגחה! ביטוח ח״ם לילדים!

מסביב לבניין המשפחתון השגחה במצלמות אבטחה כניסה לא מבוקרת לשטח הגן היא בלתי אפשריתיש מקלט מאובזר!

כל חדרי המשפחתון מאובזרים במזגנים! הגינה מסביב לבניין נקיה, מאובזרת, ללא חול! שנת צהר״ם בין השעות 12:00-15:00

אנחם לא מקבלים ילדים חולים, ולא נותנים תרופות בשטח המשפחתון! אחרי מחלה, ילדים חוזרים לגן אך ורק עם אישור מהרופא אנחנו מקפידים על ניקיון והיגיינה בכל שטח המשפחתון